Serwery i macierze to podstawowe urządzenia wymagane do sprawnego funkcjonowania firmy . Ich profesjonalna obsługa ma realny wpływ na to, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo – czy przynosi zyski czy straty.

Oba pojęcia często powodują konsternację u naszych Klientów, jednak potrafimy wytłumaczyć, dlaczego serwery i macierze są niezbędne, jaką spełniają funkcję i co może się stać, kiedy zostaną bez opieki. Serwer służy ciągłej obsłudze usług sieciowych(bazy danych, usług wydruku, usług katalogowych, itp), natomiast macierz to nośnik składowania danych, dzięki któremu mamy dostęp do wszystkich informacji.

Co zapewniamy?
Sprawność i funkcjonowanie serwerów i macierzy należy monitorować na bieżąco, ponieważ są one podstawą dla tworzenia infrastruktury IT. Obsługa, którą oferujemy w tym zakresie obejmuje:

 • Dbałość o ciągły transfer danych,
 • Zwiększenie wydajności macierzy,
 • Administrowanie systemem Windows Server,
 • Administrowanie usługą Active Directory,
 • Natychmiastową reakcję na występujące awarie,
 • Audyt połączeń między serwerami a komputerami w firmie,
 • Zarządzanie i skalowanie systemu składowania danych,
 • Projekt i wdrożenie harmonogramu i systemu kopii zapasowych,
 • Możliwość przechowywania kopii zapasowych na naszych bezpiecznych i zaszyfrowanych serwerach NAS (zapasowe centrum danych).

Korzyści ze zdalnej obsługi serwerów i macierzy
Brak odpowiednich kwalifikacji do obsługi tak istotnych urządzeń i nośników danych może skutkować poważnym kryzysem. Oto kilka zalet korzystania z usług profesjonalnej firmy informatycznej:

 • doradztwo i wsparcie w sprawie wyboru serwerów (ich jakości i ilości), aby dane były przechowywane w sposób bezpieczny,
 • audyt i bieżący monitoring,
 • natychmiastowa interwencja w przypadku awarii,
 • wykonywanie działań naprawczych 24/7,
 • regularne sporządzanie kopii zapasowych baz danych,
 • zwiększenie efektywności biznesowej firmy.